Фізичне виховання дітей через гімнастику

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

У термін «гімнастика» входить велику кількість понять, що включає різноманітні засоби, методи, які спрямовані на всебічний фізичний розвиток, а також повноцінне виховання особистості. Базове фізичне виховання засноване на системі застосовуваних спеціальних елементів, які спрямовані на гармонійний фізичний розвиток людського організму. Заняття починають застосовувати з раннього віку, тренування може проходити протягом усього життя, до глибокої старості.

На перекладині

Особливості

Виконуючи гімнастичні вправи формуються навички, які є життєво необхідними, відбувається розвиток фізичних якостей, включаючи вдосконалювання спритності, швидкості, вихованню сили, гнучкості, підвищену витривалість, сприяє роззвитку вольових якостей, твердого характеру, при цьому формуючи дисциплінованість. Заняття розвивають пам’ять, логічне мислення. Побудова правильної постави, можливість скорегувати наявні деформації організму, впевнене володіння тілом – усе це є завданням, яке вирішується за допомогою гімнастики. З дитячого віку гімнастика як засіб і метод фізичного виховання дитини регулярно проводиться в дошкільних установах, охоплюючи всі вікові групи.

На кільцях

У гімнастики є певні засоби, щоб вирішити поставлені завдання в плані виховання й оздоровлення дітей, сприяючи їх фізичному розвитку, допомагаючи вдосконалювати точність вправ. Регламент установлений при проведенні, а також для організації занять, дозволяє усвідомлено й самостійно виконувати вправи, розбудовує творчі напрямки, сприяє вихованню органічної організованості.

Застосування музичного супроводу при навчанні, дозволяє підвищити емоційність на уроках, розбудовує ритмічність, естетику, дозволяє підвищити виразність виконуваних елементів, що сприяє позитивному впливу, що впливає на особистість дітей у цілому і їх організм зокрема. Для вирішення поставлених завдань правильно розподіляють навчальні завдання, застосовують наукові методи для розрахунків елементів, вивчають усілякі вправи для творчої переробки їх використання. Отже, застосовувані методи мають можливість підвищити фізичну підготовку, виховують в дітей потребу в самостійних спортивних заняттях.

Основна гімнастика робить наголос на заняття, що сприяють зміцненню імунітету, загартовуванню всього організму, правильної й гарної постави, розвиненої фізичної форми. Фізкультура, заняття якої проводять на основі гімнастичних вправ, поширена у різних вікових групах.

Спортсменки

Засоби

У основн гімнастики найбільше застосовуються елементи з стройових, загальнорозвивальних та вправ, а також вправи, які складають основу гімнастичних комплексів. Застосовуються для виконання певних елементів різноманітні гімнастичні снаряди, інше фізкультурне приладдя. Регулярні заняття подібною фізкультурою приводять до поліпшення роботи організму в цілому, його органів зокрема, підвищується метаболізм (обмін речовин), відбувається значне зміцнення нервово-м’язового апарата. На думку учених гімнастика допомагає підняти фізичну працездатність, дає можливість для кращого відпочинку.

Використовуючи засоби основної гімнастики, педагог може провести багатозадачні творчі заняття. Втілюючи їх, реалізуються оздоровчі, виховні, заплановані освітні завдання, що дозволяє учням освоїти спеціальні знання, необхідні навички й уміння.

Спортсмен

До подібних знань відносять відомості про основну гімнастику, що включають у себе техніку виконання окремих елементів, фізичних законів, які лежать в основі організованого виконання рухів, які дії робити для кращення певних органів, різних систем організму, щоб підвищити їх можливості, розвити рухові, психологічні здібності для обраної діяльності.

Основою фізкультури є засвоєння відомостей для правильного виконання основних елементів. Вирішення проблеми вивчення теорії й освоєння практики фізкультури взаємозалежне із проблематикою розвитку певних довільних вправ досліджуваного онтогенезу людину. Природність основних елементів супроводжує дітей з найбільш раннього віку, що сприяє гармонічному розвитку, удосконаленню особистості.

Важливо підібрати правильне навантаження, яке визначається характером вправ, швидкістю виконання, кількістю й трудомісткістю виконуваних елементів, прийнятим вихідним положенням. Включається облік динамічності або статичності вправ.

Види

Характеристика змісту гігієнічної гімнастики полягає в зміцненні здоров’я дітей, виховання правильної гарної постави, оптимальне вдосконалення різних систем організму. Вправи застосовують із групи загальнорозвиваючих у комплексі із загартовуванням, куди входять водні, повітряні й сонячні ванни, застосуванням масажу й самомасажу. Гігієнічна гімнастика охоплює вікові групи всіх категорій.

Художня гімнастика застосовує спортивні вправи із застосуванням різних предметів, також без них. Заняття проводяться з музичним супроводом. Подібні заняття допомагають естетичному вихованню учнів. Важливо досягтися доступності виконуваних вправ для учнів, добитися граціозності, природності, гармонійності рухів. Вправи, спрямовані на розвиток рівноваги —  з поворотами, бігцем, з різними стрибками, елементами, що включають танцювальні рухи й з різноманітними предметами. Вправи, взяті з художньої гімнастики, орієнтовані на координацію рухів, їх виконують із різною швидкістю, використовуючи роботу м’язів у потрібному напрямку.

Сальто

Застосування художніх вправ, включаючи танцювальні елементи, з особливою ритмічністю, що вирізняються граціозністю, які застосовуються в художній гімнастиці. Проведені уроки, супроводжувані музикою, дозволяють деяку імпровізацію. До елементів відносять різні повороти, стрибки, танцювальні кроки, повороти, з яких складаються композиції, що гармоніюють із музикою. При проведенні заходів в установах для дошкільнят, теж використовують доступні для дітей художні рухи.

Акробатика у дошкільнят застосовується з використанням окремих елементів, що підготовляють м’язи до більш серйозних вправ уже в старшому віці. Під контролем педагога виконуються перевороти, рухи на розтяжку. Потрібно створити умови для захисту хребта, щоб уникнути можливі зсуви хребців, в деяких випадках слід, надягати дітям спеціальні шийні комірці та стелити м’які килимки, під час освоєння переворотів. Навчання дітей новим елементам проводять під контролем дорослих.

У дитячих садках застосовують вправи з ритмічної гімнастики, яка представлена системою вправ, що виконуються з музичним супроводом. Подібні заняття розвивають м’язову систему дітей, виховують виразність, ритмічність елементів, а також безпосередність, граціозність, красу. Відбувається формування почуття ритму, розвитку музичності, що сприяє гармонійному учнів. Рекомендовані елементи з ритмічної гімнастики також включають у ранкову зарядку, фізкультурні заняття, різні заходи. Лікувальна фізкультура, яка спрямована на оздоровлення організму, використовується для корекція постави, статури, кращої роботи нервової системи.

На колоді

Користь

Основні елементи рухів стають базовими для будь-якої людини, до них відносяться звичні для всіх ходьба, біг, лазання по канату. Необхідним для будь-яких елементів стало почуття рівноваги, динамічні вправи, які задіють м’язи, мають позитивний вплив на організм дитини, зокрема покращується робота всіх органів за рахунок покращення кровообігу та покращення обміну речовин.

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Покращення рухів відбувається завдяки розвитку одного, або декількох процесів, серед процесів виокремлюють пізнавальні, вольові, емоційні, психологічні.

Вправа

Завдяки рухам формується орієнтаці у просторі, здатність визначити напрямок руху, відстань і розташування предмета, розвитий окомір, витрика певного темпу, проведення орієнтування при стройових рухах, орієнтування при мінливих спільних діях. Усе перераховане вище допомагає виховувати вміння враховувати особливості довколишніх умов, робити цілеспрямовані дії.

Подібні дії формують умовні рефлекси, які поступово утворюються під час виховання дитини і її навчання, ці рухи продовжують розвиватися, далі формуються рухові стереотипи.

Особливості занять

Зауважено, що багаторазово проводячи однотипні рухи в повторюваній послідовності виникають тимчасові зв’язки, які далі автоматизуються. Виниклі стереотипи мають більшу стійкість у маленьких дітей.

Протягом навчання й формування рухів пильна увага повинна приділятися поступовому розвитку динамічного стереотипу, необхідних здібностей для уміння швидко пристосовуватися до навколишнього середовища.

Заняття

Основні рухи підрозділяють на циклічні, які характеризуються одноманітними циклами, що регулярно повторюються. Прикладом таких рухів може послужити ходьба.

Такі елементи дуже швидко автоматизуються. Пояснення цьому — у регулярному повторенні певних циклів, які закріплюються в розвинену систему. Ритм руху безпосередньо формується завдяки багаторазово повторюваній послідовності рухових фаз.

А вже ациклічний тип елементів характеризується відсутністю повторних циклів. Наприклад – стрибки. Подібні елементи засвоюються повільніше, ніж циклічні, оскільки вимагає ускладненої координації, більшої зосередженості й прийняття вольового зусилля.

Змагання

Навчання дітей навичкам ходьби, пов’язане з поставою, кроком, спрямованим уперед, погодженістю рухів між руками, ногами, розвитком зводу стопи.

Отже, залежно від прийнятого темпу ходьби прямо залежить ступінь фізичного навантаження й кількість енергії, яка затрачується при цьому. Обмін речовин підвищується при звичайному темпі ходьби, коли в рухи задіяні як мускулатура, так серцево-судинна та дихальна системи системи. Подібний дозований темп ходьби не дуже стомлює дітей. Пояснюється це тим, що м’язи ніг чергують напругу й розслаблення мускулатури, задіяний автоматизм і задана ритмічність ходьби.

Тренування

Відомо, що підвищений пульс уповільнюється й приходить у норму при переході на сповільнений темп, це приводить до зниження фізичного навантаження, тому ходьбу у повільному темпі варто застосовувати як розслабляючу вправу після того, як діти займалися інтенсивними рухами.

У маленьких дітей періодично можна спостерігати нерівномірний темп проведених вправ, вони можуть іти швидко або сповільнювати кроки. Після року, діти ходять як їм зручно. Після двох років практично всі діти вміють погоджувати рух своїх рук і ніг не плутатися при ходьбі, упевнено дотримувати напрямку, можуть переходити від бігу до неквапливої ходьби й назад.

Виступ

Вплив на здоров’я

Вихователі повинні звертати пильну увагу на поставу дітей, коректувати її по можливості, також можна звертати увагу на погодженість рухів рук і ніг, можна звертати увагу на регулювання подиху — через три кроки робиться вдих, через чотири кроки – видих, можна контролювати манеру ходьби, її зміну у вправах.

Для профілактики плоскостопості й поліпшення навичок ходьби застосовують спеціальні вправи. Ходять на носочках, з напругою м’язів на гомілці, що слугує для зміцнення зводу стопи. Вправа допомагає випрямленню хребта, продукує короткі кроки, більш короткі змахи рук. Наступні види ходьби: ходять на зовнішніх краях стоп, трохи крадькома, на напівзігнутих ногах, босоніж по драбинці, захоплюючи її перекладинки пальцями, також можна, стоячи на місці, перекочуватися із п’ятки на носок.

Почуття рівноваги розвивають спортивні ігри, можна задіювати велосипеди, роликові ковзани, дитячі лижі, скейти, узимку — гірські лижі, сноуборди.

Застосовувані в дошкільному віці самі різні вправи спрямовані для формування, ефективного розвитку базових основних рухів, проведені заняття є хорошою підготовкою дітей до шкільного навчання й побутового життя. Навчання слід проводити систематично, тільки систематичність, згідно з попередньо поставлених завдань, може привести до позитивного результату у фізичному розвитку дітей. А фізичний розвиток тісно пов’язаний з психологічним, особливо у дітей дошкільного віку.

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

Ссылка на основную публикацию